Ordering Information

Order Name Short Name Order Number
ES922
CAN FD Module (2-CH) ES922.1 F‑00K‑110‑834 F00K110834 F-00K-110-834
Including
CAN Interface Cable, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m K106 F‑00K‑001‑271 F00K001271 F-00K-001-271
CAN 120 Ω Termination Resistor, 2xDSUB (9fc+9mc) CBCX131.1‑0 F‑00K‑103‑786 F00K103786 F-00K-103-786
Optional Accessories
CAN Connection
CAN Interface Y-Cable, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m K107 F‑00K‑001‑272 F00K001272 F-00K-001-272
CAN Interface Y-Cable, DSUB - DSUB - DSUB (9fc-9fc+9 mc), 2 m AS_K95 F‑00K‑000‑384 F00K000384 F-00K-000-384
CAN Interface Cable, DSUB – Lemo 0S FFA (9fc-2mc), 3 m CBAC130‑3 F‑00K‑103‑780 F00K103780 F-00K-103-780
CAN ECU Adapter Cable, DSUB - Lemo 2B FGG (9fc-10mc), 3 m CBAC140.1‑3 F‑00K‑103‑783 F00K103783 F-00K-103-783
CAN Interface Cable, DSUB – DSUB (9fc-9mc), 2 m CBCX130‑2 F‑00K‑103‑784 F00K103784 F-00K-103-784
CAN Interface Cable, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2.5 m CBAC150‑2m5 F‑00K‑104‑159 F00K104159 F-00K-104-159